Đảng bộ khối cơ sở bộ công thương tại TP. Hồ Chí Minh

Đảng bộ trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Thông báo

Công văn số 100/CV-ĐUK của Đảng ủy khối cơ sở Bộ Công thương về việc chăm lo Tết nguyên đán Tân sửu 2021

Công văn số 100/CV-ĐUK của Đảng ủy khối cơ sở Bộ Công thương về việc chăm lo Tết nguyên đán Tân sửu 2021

Thực hiện công văn số 34-CV/TU ngày 31/12/2020 của Ban thường vụ Thành ủy về việc chăm lo Tết nguyên đán Tân sửu năm 2021, thiết thực cùng thành phố đón mừng năm mới 2021 và Tết nguyên đán Tân sửu trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc...

Hướng dẫn 101 - HD/BTGTU ngày 2 tháng 10 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về Công tác tuyên truyền quý IV năm 2020

Hướng dẫn 101 - HD/BTGTU ngày 2 tháng 10 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về Công tác tuyên truyền quý IV năm 2020

Căn cứ chương trình công tác năm 2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV năm 2020 như sau ...

Thông báo số 15-TB-ĐUK về việc tổ chức lớp bồi dưỡng bí thư chi bộ và cán bộ đảng vụ

Thông báo số 15-TB-ĐUK về việc tổ chức lớp bồi dưỡng bí thư chi bộ và cán bộ đảng vụ

Căn cứ Kế hoạch số 03-KH/ĐUK ngày 21/9/2020, nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng ở cơ sở, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, như sau...

Thông báo số 122-TB/ĐUK chiêu sinh và tổ chức lớp đảng viên mới kết nạp

Thông báo số 122-TB/ĐUK chiêu sinh và tổ chức lớp đảng viên mới kết nạp

Căn cứ Hướng dẫn số 11-HD/BTGTW ngày 30/9/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; đồng thời thực hiện bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp của các cơ...

Thông báo số 977/TB-DCT về việc chủ động tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường

Thông báo số 977/TB-DCT về việc chủ động tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường

Thực hiện thông báo số 956/TB-DCT về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, Nhà trường thông báo hướng dẫn sinh viên một số nội dung cụ thể như sau:

Thông báo số 04/TB-CĐ về việc quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai

Thông báo số 04/TB-CĐ về việc quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai

Phát huy tinh thần "lá lành đùm lá rách", Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai năm 2020 như sau ...