Đảng bộ khối cơ sở bộ công thương tại TP. Hồ Chí Minh

Đảng bộ trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Giới thiệu

Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 -2025

Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 -2025

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam, Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM khóa XII, Ban chấp hành Đảng bộ khóa XIII quyết định "Quy chế làm việc" của UBKT Đảng ủy trường đại học Công nghiệp Thực...

Chức năng và nhiệm vụ của Ban chấp hành Đảng bộ trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Chức năng và nhiệm vụ của Ban chấp hành Đảng bộ trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Ban chấp hành Đảng bộ (Đảng ủy) Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện toàn diện và có...

Giới thiệu BCH Đảng bộ trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM nhiệm kỳ 2020-2025

Giới thiệu BCH Đảng bộ trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 20/6/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức diễn ra. Đại hội lần này, Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM lấy tinh thần: Đoàn kết, tập trung...

Lịch sử hình thành và phát triển đảng bộ trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Lịch sử hình thành và phát triển đảng bộ trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh từ khi thành lập trường đến nay không ngừng lớn mạnh, là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và lãnh đạo thực hiện nhiệm...